Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

 » Liên kết website

Liên kết website

Các tin khác