Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

 » Liên kết website

Liên kết website

Các tin khác