Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 17 tháng 10 năm 2018

 » Liên kết website

Liên kết website

Các tin khác