Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 23 tháng 07 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Phó Hiệu trưởng

 


Họ và tên:  Thái Quang Vinh
Chức vụ:  Bí Thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  0543523861
Địa chỉ:  71 Nguyễn Du - Tp huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách Chuyên Môn.