Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Phó Hiệu trưởng

 
Họ và tên:  Lê Văn Thuận
Chức vụ:  Phó bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  0543523861
Địa chỉ:  71 Nguyễn Du - Tp huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách Chuyên Môn.