Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngoại ngữ

Tổ Ngoại ngữ

Cập nhật lúc : 17:34 16/09/2013  

Giới thiệu

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Nguyệt
Chuyên môn:Giáo viên Anh văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

Tổ phó:Phan Thị Lục
Chuyên môn:Giáo viên Anh văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        
Tải file 2   Tải file 3