Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 02 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Tổ Hóa - Lý - Sinh - CN

Tổ Hóa - Lý - Sinh - CN

Cập nhật lúc : 17:35 16/09/2013  

Giới thiệu

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Hoàng Trọng Đức
Chuyên môn:Giáo viên Công nghệ
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

Tổ phó:Nguyễn Thị Mỹ Trang
Chuyên môn:Giáo viên Hóa
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        
Tải file 2   Tải file 3