Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:12 16/09/2013  

Toán-Tin

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tịnh Hải
Chuyên môn:Giáo viên Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
Tổ phó: Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Chuyên môn:Giáo viên Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        
Tải file 2   Tải file 3  
Các tin khác