Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Sử - Địa - Công Dân

Tổ Văn - Sử - Địa - Công Dân

Cập nhật lúc : 17:34 16/09/2013  

Giới thiệu

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Vũ Thanh Bình
Chuyên môn:Giáo viên văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

Tổ phó:Lê Thị Thùy Trang
Chuyên môn:Giáo viên văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        
Tải file 2   Tải file 3