Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 05 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Sử - Địa - Công Dân

Tổ Văn - Sử - Địa - Công Dân

Cập nhật lúc : 17:34 16/09/2013  

Giới thiệu

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Vũ Thanh Bình
Chuyên môn:Giáo viên văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

Tổ phó:Lê Thị Thùy Trang
Chuyên môn:Giáo viên văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        
Tải file 2   Tải file 3