Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

 » Hội-Trại-26-3 » van nghe

van nghe

Thi van nghe cac trai
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nuớc (11/6/1948 – 11/6/2013), ...