Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

Chào cờ đầu tuần khối sáng

Ban giám hiệu dự giờ giáo viên (cả tuần)

Buổi chiều

Dạy và học bình thường 

Chào cờ đầu tuần khối chiều

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

Dạy và học bình thường 

Buổi chiều

Dạy và học bình thường 

14h00: Hiệu trưởng dự họp ở Phường

Thứ Tư, 17/10/2018

Buổi sáng

Dạy và học bình thường 

Buổi chiều

Dạy và học bình thường

15h00: Hạn cuối các tổ chuyên môn nộp hồ sơ để trường phê duyệt tại phòng phó hiệu trưởng (BDTX cá nhân, kế hoạch đổi mới cá nhân, KH tổ, KH dạy học, bộ môn)

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi sáng

Dạy và học bình thường 

8h00: Họp BGH + Tổ văn phòng + Tổng phụ trách: Rà soát hồ sơ chuẩn bị để Phòng GD kiểm tra 

Buổi chiều

Dạy và học bình thường (theo TKB chiều thứ 7)

16h30: GVCN Khối 6 tập hợp phiếu đăng ký học Tiếng anh (Hạn cuối)

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

Dạy và học bình thường

GVBM tiếp tục cập nhật điểm vào sổ GTGĐ để GVCN chuyển điểm giữa kỳ cho phụ huynh

Buổi chiều

Dạy và học bình thường

14h30: Cô Nhung (Công dân) dự giờ tại trường THCS Chu Văn An (theo công văn)

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi sáng

Dạy và học bình thường

Buổi chiều

Dạy và học bình thường (theo TKB chiều thứ 5)

14h35: Công đoàn tổ chức tọa đàm 20/10