Thứ Hai, 23/04/2018

Buổi sáng

- Chào cờ đầu tuần 

- 8h35 : Họp cốt cán 

- VP dán danh sách kiểm tra HK II. GVCN photo lịch kiểm tra cho học sinh 

Buổi chiều

- Dạy học bình thường 

Thứ Ba, 24/04/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường 

Buổi chiều

- Dạy học bình thường 

- 14h35: Họp Chi bộ 

Thứ Tư, 25/04/2018

Buổi sáng

Nghĩ Giỗ tổ Hùng Vương 

Buổi chiều

Nghĩ Giỗ tổ Hùng Vương 

Thứ Năm, 26/04/2018

Buổi sáng

- Kiểm tra Học kỳ II lớp 9: Ngữ văn - Vật lý 

Buổi chiều

- Kiểm tra Học kỳ II lớp 8: Ngữ văn - Vật lý 

Thứ Sáu, 27/04/2018

Buổi sáng

- Kiểm tra Học kỳ II lớp 9: Lịch sử - Sinh học 

Buổi chiều

- Kiểm tra Học kỳ II lớp 7: Ngữ văn - GDCD