Thứ Hai, 17/12/2018

Buổi sáng

Đôn tiết (Nếu trời mưa)

GVCN lớp 9/4 gởi giấy mời phụ huynh học sinh để họp Hội đồng kỷ luật

8h00: Họp cốt cán

Buổi chiều

Dạy và học bình thường

Thứ Ba, 18/12/2018

Buổi sáng

Dạy và học bình thường

8h00: Họp Hội đồng kỷ luật học sinh lớp 9/4 (Thành phần: BGH,TPT,TB TTrND,CTCĐ,GVCN,Hội CMHS, Công An + HS + CMHS)

Buổi chiều

Dạy và học bình thường

Thứ Tư, 19/12/2018

Buổi sáng

Dạy và học bình thường

8h00: BGH nhận đề kiểm tra học kỳ 1 tại PGD&SGD

Văn phòng dán danh sách học sinh theo ABC các phòng kiểm tra

Buổi chiều

Dạy và học bình thường

Thứ Năm, 20/12/2018

Buổi sáng

Kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 7 - GDCD 7

Buổi chiều

Kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 8 - Vật lý 8

Thứ Sáu, 21/12/2018

Buổi sáng

Kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 9 - Vật lý 9

Buổi chiều

Kiểm tra HK1 môn Sử 8 - Sinh 8

Thứ Bảy, 22/12/2018

Buổi sáng

Kiểm tra HK1 môn Anh 9 - Sinh 9

Buổi chiều

Kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 6 - GDCD 6

Chủ Nhật, 23/12/2018

Buổi sáng

Ngày 24,25/12 : Học bình thường (GVCN thông báo để học sinh đi học - GVBM các môn đã kiểm tra tiến hành trả bài)