Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 17 tháng 08 năm 2019

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ

Cập nhật lúc : 21:29 16/10/2013  

Kế hoạch năm 2012-2013
Tuần 7: - Dạy và học theo PCCM và TKB mới. - Cô Dạ Hương bồi dưỡng anh văn 8 -Gvcn nhắc học sinh khám mắt theo lịch -Thứ 4; 8h45. Cô Dạ Hương hội ý thống nhất danh sách đội tuyển. - Thứ 5: 7h30: TTCM họp thông qua chương trình HNCNVC - 14 h45: