Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ

Cập nhật lúc : 21:29 16/10/2013  

Kế hoạch năm 2012-2013
Tuần 7: - Dạy và học theo PCCM và TKB mới. - Cô Dạ Hương bồi dưỡng anh văn 8 -Gvcn nhắc học sinh khám mắt theo lịch -Thứ 4; 8h45. Cô Dạ Hương hội ý thống nhất danh sách