Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại ngữ

Kế hoạch tuần học thứ 33 ( Tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 32
  (tuần 32 năm 2013, từ 05/08/2013 đến 11/08/2013)
  Dạy bù để kịp chương trình thi HK2 Nộp đề KT HK2 định kỳ cho văn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 31
  (tuần 31 năm 2013, từ 29/07/2013 đến 04/08/2013)
  Cô Nguyệt nhắc em Ngân, Hoàng Ánh đi thi Tỉnh, tại trường Nguyễn Tri ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 29
  (tuần 29 năm 2013, từ 15/07/2013 đến 21/07/2013)
  Cô Lục nộp lịch dạy chấm điểm SVTT cho BGH Thứ 4 : HS nghỉ học cả ngày K8, ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 28 năm 2013, từ 08/07/2013 đến 14/07/2013)
  Thứ 2 : 14h Ban chỉ đạo thực tập gặp đoàn SVTT 16h30 giới thiệu SV ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 27
  (tuần 27 năm 2013, từ 01/07/2013 đến 07/07/2013)
  Học bình thường Thứ 5, 14h45 sinh hoạt tổ Đánh giá xếp loại BDTX ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 25 năm 2013, từ 17/06/2013 đến 23/06/2013)
  Học bịnh thường Em Hoàng Ánh , em Ngân tham gia lớp bồi dưỡng thi Tỉnh Cô ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 24 năm 2013, từ 10/06/2013 đến 16/06/2013)
  Dạy học theo PCCM , TKB mới nhóm Anh văn xem bảng chỉ đạo thục tập Đẩy ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 23
  (tuần 23 năm 2013, từ 03/06/2013 đến 09/06/2013)
  Cô Dạ Hương tăng cường bồi dưỡng anh văn 8 để thi thành phố Thao giảng ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 21
  (tuần 21 năm 2013, từ 20/05/2013 đến 26/05/2013)
  Thứ 2: Tổ viên xem bảng phân công trực Tết Thứ 3: Cô Dạ Hương họp xét ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 20
  (tuần 20 năm 2013, từ 13/05/2013 đến 19/05/2013)
  Thứ 2: 7h sơ kết HS toàn trường 8h45 BGH gặp mặt HS thi TP Thứ 4: Thi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 19 năm 2013, từ 06/05/2013 đến 12/05/2013)
  Dạy học theo PCCM và TKB mới GV nộp báo cáo kết quả HKI đề sở cho TTCM 16h ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 18
  (tuần 18 năm 2013, từ 29/04/2013 đến 05/05/2013)
  gv nhắc học sinh nghe câu chuyện dưới cờ, vào sáng thứ hai, và nghe TPt phát ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 17
  (tuần 17 năm 2013, từ 22/04/2013 đến 28/04/2013)
  Môn Pháp văn có kế hoạch ôn tập hiểm tra HKI. GVCN nộp biểu mẩu thống kê ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 16 năm 2013, từ 15/04/2013 đến 21/04/2013)
  Daỵ và học bình thường. Họp HĐSP lúc 14h45 chiều thuws5. Nộp kết quả thi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 14
  (tuần 14 năm 2013, từ 01/04/2013 đến 07/04/2013)
  Dạy học theo TKB mới Cô Diễm nộp DS học sinh phụ đạo anh văn 6 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 13
  (tuần 13 năm 2013, từ 25/03/2013 đến 31/03/2013)
  Daỵ và học theo PCCM mới Thứ 4: TTCM thử máy chuẩn bị thao giảng Thứ 5: C ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 12
  (tuần 12 năm 2013, từ 18/03/2013 đến 24/03/2013)
  Tuần 11: * Dạy và học theo TKB mới. * GVCN nhăc học sinh thi đua điểm 10. * dự ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 11
  (tuần 11 năm 2013, từ 11/03/2013 đến 17/03/2013)
  Tuần 10: * Tổ viên chuẩn bị hồ sơ, giáo án để BGH dự giờ thanh tra. * GVCN ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 10
  (tuần 10 năm 2013, từ 04/03/2013 đến 10/03/2013)
  1. Dạy học bình thường. 2. Tổ viên chuẩn bị hồ sơ giáo án để BGH dự giờ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 9
  (tuần 9 năm 2013, từ 25/02/2013 đến 03/03/2013)
  1. Dạy học bình thường. 2. Đăngký thao giảng đợt 1 3. Thứ 5 dự ĐHLĐ 4. ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 8 năm 2013, từ 18/02/2013 đến 24/02/2013)
  1. Daỵ và học theo PCCM mới. 2. GVCN hoàn thành sổ ddieemrlowps và bổ sung điểm ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 7 năm 2013, từ 11/02/2013 đến 17/02/2013)
  Tuaan6: ( 23/9 - 29/9) - Cô Dạ Hương lập danh sách đội tuyển anh văn 8. -Cô ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 5 năm 2013, từ 28/01/2013 đến 03/02/2013)
  Tuần 5 : ( 16/9 - 22/9) - Áp dụng thời khóa biểu mới. - Cô Nguyệt tiến hành ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 4
  (tuần 4 năm 2013, từ 21/01/2013 đến 27/01/2013)
  Tuần 4 : ( 9/9 - 15/9 ) - Gvcn nhắc học sinh nộp các khoản đầu năm theo lịch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 40 năm 2012, từ 01/10/2012 đến 07/10/2012)
  Tuần 2: ( 26/8 - 1/9 ) - Dạy học bình thường theo thời khóa biểu. -Cô Nguyệt ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 39 năm 2012, từ 24/09/2012 đến 30/09/2012)
  Tuần 1: - Dạy và học theo Thời khóa biểu tuần 1. - Tổ viên nộp bài ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 3 năm 2012, từ 16/01/2012 đến 22/01/2012)
  Tuần 3: ( 2/9 - 8/9 ) - Thứ hai: nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9. -Thứ năm dự lễ khai ...