Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Thể Mỹ

Kế hoạch tuần học thứ 11 ( Tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 38
  (tuần 43 năm 2015, từ 19/10/2015 đến 25/10/2015)
  1. nộp các loại kế hoạch cho bgh 2. cập nhật lịch bg 3. nộp đề ktra định ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 37
  (tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015)
  1. Nộp các kế hoạch cho BGH. 2.Tập huấn nckh và trường học kết nối. 3.họp ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 36
  (tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015)
  1. Tham gia thi đấu cờ vua tại thcs Phạm văn đồng. 2.Tham dự khai mạc HKPĐ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 35
  (tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015)
  1. Cập nhật lịch bg trên mạng và treo lịch kịp thời. 2.Họp cờ vua tại phòng ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015)
  1.cạp nhạt lịch bg và treo lịch 2.tieps tục tập luyện các môn thi đấu ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015)
  1._họp đá cầu,bong bàn tại pgd(tlong) 2.cập nhật lịch báo giảng 3.tập luyện ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 34
  (tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015)
  1.Hội nghi tổ cm 2.tập luyện đá cầu,bóng bàn,cờ vua 3cập nhật lịch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015)
  1.chuẩn bị các hoạt động cho lễ khai giảng. 2.đăng kí (lớp) bóng bàn,cờ vua ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015)
  1.họp hđsp(8h45),họp tổ cm(14h45) 2.nộp bài thu hoạch cho bgh 3.lênvà nộp kế ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015)
  1._Dạy và học theo TKBtuần 1 2.Lên kế hoạch tập luyện các môn thi đấu 3. ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 33
  (tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015)
  1.Tiếp tục kiểm tra học kì 2. 2.Có kế hoạch kiểm tra bổ sung (những em chưa ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 32
  (tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015)
  1. Tổ chức kiểm tra học kì 2 theo KH của trường. 2.rà soát quy chế cho điểm ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 31
  (tuần 15 năm 2015, từ 06/04/2015 đến 12/04/2015)
  1.Ôn tập tốt để kiểm tra hk2 2.phân công gv ra đề (trên bảng) 3.Nộp đề ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 30
  (tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015)
  1.có kế hoạch ôn tập chuẩn bi kiểm tra hk2. 2.rà soát và có kh dạy bù để ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 29
  (tuần 13 năm 2015, từ 23/03/2015 đến 29/03/2015)
  1.tiep tục dang kí thao giang 2.chuan bị các nọi dung và tham gia hội trại 3.hoàn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015)
  1.lập kế hoach cụ thể về dạy chủ đề (MÔN nhạc) 2.tiếp tục thao giảng ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 33
  (tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015)
  1_Chuyên môn: _daỵ theo chủ đề :tình bạn _cô hiếu _thao giảng:_cô phương ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 26
  (tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015)
  1._thông báo kh tháng 3 ở tổ cm 2._họp cốt cán (t3_8h45) 3._nộp hồ sơ cm và ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015)
  1_Dạy và học theo tkb 2.treo lich bg và cập nhật tren mạng kịp thòi 3.họp ban ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)
  _Bàn giao công việc ht _chia tay ht _kiểm tra công tác đội _tổng vệ sinh các ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 23
  (tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015)
  _bàn giao ht(cũvà mới) _tập luyện và tham gia vn(c hiếu) _tập đk(t nhân)

 • Kế hoạch tuần học thứ 22
  (tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015)
  _Chuẩn bi công việc bàn giao ht _gvchuẩn bi tốt các loai HS _Tập luyen đk(t nhân)

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015)
  _nộp tk clbm cho bgh _dạy và học theo tkb học kì 2 _sơ kết tổ cm _họp hđtđ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015)
  _tiếp tục coi thi hki _học ct học kì 2( 8/1) _nộp kh và chủ đề dạy ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 17
  (tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014)
  _xem bản coi thi hk1 để thưc hiện _vào điểm cổng ttđt _coi thihk1

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)
  _tiếp tục cập nhật điểm _họp tổ cm _họp về sử dụng phong máy

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014)
  _hoàn thành các môn đề trường (tuần 16,17)_ _kiểm tra chéo sổ điểm _cập ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 15
  (tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014)
  _ôn tập và kiẻm tra hk1 trong tuần 15_16_17 _họp hđ sp _tập huấn gvcn +tập ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 15
  (tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)
  _lam trọng tài (tlong) _kiểm tra hồ sơ c hiéu,cdphuong,tlong _gv chưa thanh tra nộp ...