Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Thể Mỹ

Kế hoạch tuần học thứ 11 ( Tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 38
  (tuần 43 năm 2015, từ 19/10/2015 đến 25/10/2015)
  1. nộp các loại kế hoạch cho bgh 2. cập nhật lịch bg 3. nộp đề ktra định ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 37
  (tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015)
  1. Nộp các kế hoạch cho BGH. 2.Tập huấn nckh và trường học kết nối. 3.họp ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 36
  (tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015)
  1. Tham gia thi đấu cờ vua tại thcs Phạm văn đồng. 2.Tham dự khai mạc HKPĐ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 35
  (tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015)
  1. Cập nhật lịch bg trên mạng và treo lịch kịp thời. 2.Họp cờ vua tại phòng ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015)
  1.cạp nhạt lịch bg và treo lịch 2.tieps tục tập luyện các môn thi đấu ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015)
  1._họp đá cầu,bong bàn tại pgd(tlong) 2.cập nhật lịch báo giảng 3.tập luyện ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 34
  (tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015)
  1.Hội nghi tổ cm 2.tập luyện đá cầu,bóng bàn,cờ vua 3cập nhật lịch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015)
  1.chuẩn bị các hoạt động cho lễ khai giảng. 2.đăng kí (lớp) bóng bàn,cờ vua ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015)
  1.họp hđsp(8h45),họp tổ cm(14h45) 2.nộp bài thu hoạch cho bgh 3.lênvà nộp kế ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015)
  1._Dạy và học theo TKBtuần 1 2.Lên kế hoạch tập luyện các môn thi đấu 3. ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 33
  (tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015)
  1.Tiếp tục kiểm tra học kì 2. 2.Có kế hoạch kiểm tra bổ sung (những em chưa ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 32
  (tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015)
  1. Tổ chức kiểm tra học kì 2 theo KH của trường. 2.rà soát quy chế cho điểm ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 31
  (tuần 15 năm 2015, từ 06/04/2015 đến 12/04/2015)
  1.Ôn tập tốt để kiểm tra hk2 2.phân công gv ra đề (trên bảng) 3.Nộp đề ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 30
  (tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015)
  1.có kế hoạch ôn tập chuẩn bi kiểm tra hk2. 2.rà soát và có kh dạy bù để ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 29
  (tuần 13 năm 2015, từ 23/03/2015 đến 29/03/2015)
  1.tiep tục dang kí thao giang 2.chuan bị các nọi dung và tham gia hội trại 3.hoàn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015)
  1.lập kế hoach cụ thể về dạy chủ đề (MÔN nhạc) 2.tiếp tục thao giảng ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 33
  (tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015)
  1_Chuyên môn: _daỵ theo chủ đề :tình bạn _cô hiếu _thao giảng:_cô phương ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 26
  (tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015)
  1._thông báo kh tháng 3 ở tổ cm 2._họp cốt cán (t3_8h45) 3._nộp hồ sơ cm và ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015)
  1_Dạy và học theo tkb 2.treo lich bg và cập nhật tren mạng kịp thòi 3.họp ban ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)
  _Bàn giao công việc ht _chia tay ht _kiểm tra công tác đội _tổng vệ sinh các ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 23
  (tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015)
  _bàn giao ht(cũvà mới) _tập luyện và tham gia vn(c hiếu) _tập đk(t nhân)

 • Kế hoạch tuần học thứ 22
  (tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015)
  _Chuẩn bi công việc bàn giao ht _gvchuẩn bi tốt các loai HS _Tập luyen đk(t nhân)

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015)
  _nộp tk clbm cho bgh _dạy và học theo tkb học kì 2 _sơ kết tổ cm _họp hđtđ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015)
  _tiếp tục coi thi hki _học ct học kì 2( 8/1) _nộp kh và chủ đề dạy ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 17
  (tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014)
  _xem bản coi thi hk1 để thưc hiện _vào điểm cổng ttđt _coi thihk1

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)
  _tiếp tục cập nhật điểm _họp tổ cm _họp về sử dụng phong máy

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014)
  _hoàn thành các môn đề trường (tuần 16,17)_ _kiểm tra chéo sổ điểm _cập ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 15
  (tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014)
  _ôn tập và kiẻm tra hk1 trong tuần 15_16_17 _họp hđ sp _tập huấn gvcn +tập ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 15
  (tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)
  _lam trọng tài (tlong) _kiểm tra hồ sơ c hiéu,cdphuong,tlong _gv chưa thanh tra nộp ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 11
  (tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014)
  _phát thương hkpđ cấp cơ sở _cập nhật lich báo g _tập đá cầu (t long)

 • Kế hoạch tuần học thứ 10
  (tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)
  tiếp tục đký thao giảng _dự giờ cô m thu(62-t1) _tập luyện đá cầu (t long)

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014)
  _Họp tổ cm_14h45-t5 _đại hội chi đội _thi cờ vua cấp co sở

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014)
  - dạy và học theo tkb -họp cốt cán 9( 14H45 -T5) -đại hoi cb-cc

 • Kế hoạch tuần học thứ 4
  (tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014)
  1.Họp tổ CM (t5-14h) 2.Coi thi khảo sát 6 theo phân công 3.Nhận sổ điểm cá nhân ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014)
  1.Ngỉ lễ quốc khánh( 2 ngày) 2.dự lễ khai giảng 3.GVCN gởi giấy mời họp ph

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014)
  1.Tiếp tục dạy ,học theo TKB 2.Nộp kế hoach BDTXcho BGH 3.Họp hdsp tháng 9

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014)
  1.Dạy và học theo tkb 2.nộp bài chính trị hè 3.Dự tập huấn intel

 • Kế hoạch tuần học thứ 32
  (tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014)
  1.Họp HĐSP Tháng 4 2.ôn tập HK2 các môn đề truòng 3.Phân công ra đề: - mônTD: ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 30
  (tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014)
  1.Nộp hồ sơ chấm điểm SVTT cho BGH 2.Có kế hoạch ôn tập HK2 cho học ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 29
  (tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014)
  1.Dạy mẫu cho SVTT dự giờ theo lịch 2.Cập nhật lịch BG 3.Dạy thay tlong(theo ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 11 năm 2014, từ 10/03/2014 đến 16/03/2014)
  1.Tiếp tục đăng ký thao giảng thực tập 2.Họp tổ CM(Đanh giá nhân xét bồi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 27
  (tuần 10 năm 2014, từ 03/03/2014 đến 09/03/2014)
  1.Kỷ niệm ngày 8/3(thu 7-8/3)mòi toàn tổ 2.Tập luyện nghi thức đội chuẩn bị ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 26
  (tuần 9 năm 2014, từ 24/02/2014 đến 02/03/2014)
  1.Dự tổng kết hội thi GV G tại PGD(t.nhân,cphuong) 2.Đă ng ký lich day mẫu cho ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 8 năm 2014, từ 17/02/2014 đến 23/02/2014)
  1. Dạy và học theo TKB mói 2.Thi GV dạy giỏi : _ phân công hỗ trợ :-Môn MT_Cô ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014)
  1. họp tổ CM (Thứ 5-14h45) 2.bàn giao cn và cm-(t.long,t.nhân) 3.Thi lý thuyết gvg ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 21
  (tuần 4 năm 2014, từ 20/01/2014 đến 26/01/2014)
  1.Dự chào cờ dau tuần 2.treo lịch báo giảng đầy đủ 2 cơ sở 3.Hoàn thành ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 20
  (tuần 3 năm 2014, từ 13/01/2014 đến 19/01/2014)
  1.Họp sơ kết HK1 trong HĐSP(14h45-t5) 2.Coi thi HSG tại trường NCD (t thoai) 3.Tiếp ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 52 năm 2013, từ 23/12/2013 đến 29/12/2013)
  1.dạy và học theo pccm ,tkb moi (hk2) 2.gvbm vao sổ ddiem trước 16h.GVCN nhận sổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 18
  (tuần 51 năm 2013, từ 16/12/2013 đến 22/12/2013)
  1.Giao viên thuộc tổ xem bảng phân công coi thi hk1( từ 26/12) 2.Viết và nộp SKKN ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 17
  (tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013)
  1. Tiếp tục kiểm tra học kỳ 1 2.Rà soát chế độ kiểm tra,cho điểm theo quy ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013)
  1. họp HĐSP Tháng 12(thứ 5-14h45) 2.Kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoach của Trường ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 15
  (tuần 48 năm 2013, từ 25/11/2013 đến 01/12/2013)
  1.Nộp kế hoạch kiểm tra định kỳ chung cho BGH 2.Nộp ma trận đề,đáp án các ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 14
  (tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013)
  1. Tọa đàm kỷ niệm ngày NG VN 20/11 (7h45) 2.Có kế hoach tâp NT đội( c/thu-c/ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 13
  (tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013)
  1. Thao giảng chuyên đề 20/11( c.hiếu) 2. Họp tổ CM sau thao giảng chuyên ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 12
  (tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013)
  1. Tiếp tục thao giảng đợt 1 2. Chuẩn bị hồ sơ để BGH kiểm tra 3 Họp HĐSP ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 11
  (tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013)
  1.Nộp sổ chủ nhiệm cho BGH kiểm tra(GVCN) 2.Đẩy mạnh thao giảng thưc ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 10
  (tuần 43 năm 2012, từ 22/10/2012 đến 28/10/2012)
  1.tiep tục đăng ký thao giảng đợt 1 2.GVCN bổ sung điểm danh tháng 9,10 và nộp ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 9
  (tuần 42 năm 2012, từ 15/10/2012 đến 21/10/2012)
  1.Đăng ký thao giảng đơt 1 2.Dư đại hội liên đội - thư 5-17/10(gv có ...