Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Lý - Tin

Kế hoạch tuần học thứ 1 ( Tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)
  _Bàn giao công việc ht _chia tay ht _kiểm tra công tác đội _tổng vệ sinh các ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 20
  (tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015)
  nộp tk clbm cho bgh _dạy và học theo tkb học kì 2 _sơ kết tổ cm _họp hđtđ (15h) ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015)
  tiếp tục coi thi hki _học ct học kì 2( 8/1) _nộp kh và chủ đề dạy học _tập ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 18
  (tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014)
  xem bản coi thi hk1 để thưc hiện _vào điểm cổng ttđt _coi thihk1

 • Kế hoạch tuần học thứ 17
  (tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)
  tiếp tục cập nhật điểm _họp tổ cm _họp về sử dụng phòng máy

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014)
  hoàn thành các môn đề trường (tuần 16,17)_ _kiểm tra chéo sổ điểm _cập nhật ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 15
  (tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014)
  ôn tập và kiẻm tra hk1 trong tuần 15_16_17 _họp hđ sp _tập huấn gvcn +tập huấn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 11
  (tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014)
  Dạy học theo TKB; Cập nhật lịch báo giảng trên web của trường

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014)
  dạy và học theo tkb -họp cốt cán 9( 14H45 -T5) -đại hội cb-cc

 • Kế hoạch tuần học thứ 4
  (tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014)
  1.Họp tổ CM (t5-14h) 2.Chấm thi khảo sát 6 theo phân công 3.Nhận sổ điểm cá ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014)
  1.Ngỉ lễ quốc khánh( 2 ngày) 2.dự lễ khai giảng 3.GVCN gởi giấy mời họp ph

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014)
  1.Tiếp tục dạy ,học theo TKB 2.Nộp kế hoach BDTXcho BGH 3.Họp hdsp tháng 9

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014)
  1.Dạy và học theo tkb 2.nộp bài chính trị hè 3.Dự tập huấn intel