Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:51 14/01/2019  

Tuần 3 năm 2019
Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/01/2019)

Chào cờ đầu tuần

8h00: Cô Hiếu họp tại trường Nguyễn Chí Diễu -> văn nghệ

8h35: Họp hội ý cốt cán

Dạy và học bình thường

Thứ Ba
(15/01/2019)

Dạy và học bình thường

Dạy và học bình thường

15h30: 05 giáo viên nữ (Cô Chung, Cô Ninh, Cô Khánh Anh, Cô Phương Lan, Cô Bình) dự lễ khánh thành cầu đường bộ phía Nam Bờ sông hương -> theo thông báo bên

Thứ Tư
(16/01/2019)

Dạy và học bình thường

Cô An Lập danh sách đóng hội phí các lớp để chuyển cho hội trưởng CMHS lớp 

Dạy và học bình thường

Thứ Năm
(17/01/2019)

Dạy và học bình thường

8h00: Họp trưởng ban đại diện CMHS lớp: tại phòng Hiệu trưởng (GVCN chuyển giấy mời giúp)

Dạy và học bình thường

15h00: Tổng kết Chi bộ năm 2018: Thành phần: Khách mời + đảng viên Chi bộ

Thứ Sáu
(18/01/2019)

Dạy và học bình thường

Tham gia thi văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân tại rạp Hưng Đạo -> Thầy Pháp xây dựng kế hoạch phân công chi đoàn hỗ trợ

Dạy và học bình thường

Thứ Bảy
(19/01/2019)

Dạy và học bình thường

GVCN nhận mẫu giấy mời ở văn phòng

Dạy và học bình thường

Chủ Nhật
(20/01/2019)

Họp PHHS: Khối 7&9: 7h30; Khối 6&8: 9h00 

Thầy Thuận phân công giáo viên bộ môn cùng dự họp với GVCN