Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 14:08 07/10/2019  

Tuần 41 năm 2019
Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/10/2019)

- Chào cờ đầu tuần 

- Dạy học bình thường  

- Dạy học bình thường

- Chào cờ đầu tuần 

Thứ Ba
(08/10/2019)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

Thứ Tư
(09/10/2019)

- Dạy học bình thường

- 8h00: Đón đoàn kiểm tra công tác y tế của Thành phố 

- Dạy học bình thường

Thứ Năm
(10/10/2019)

- Dạy học bình thường

- Tổ chuyên môn tích cực hướng dẫn học sinh NCKH, sáng tạo... theo chỉ tiêu đề ra 

- Dạy học bình thường

- Tiết 1, 2, 3: các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng dự giờ, góp ý 

- Tiết 4, 5: Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân

Thứ Sáu
(11/10/2019)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

Thứ Bảy
(12/10/2019)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

Chủ Nhật
(13/10/2019)