Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:10 13/03/2018  

Tuần 11 năm 2018
Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/03/2018)

- Chào  cờ đầu tuần

- Dạy và học bình thường

- 8h00: Họp Ban quản trại: BGH, TPT, Tổ TD, Thầy Tư, Thầy Khánh, Cô Nhung (VP)

- 13h30: Tập huấn các chuyên đề CM tại trường: Thầy Thuận, Cô Bình, Cô Khánh Anh báo cáo. Các tổ CM chuẩn bị trước sản phẩm để tập huấn được hiệu quả

(Yếu cầu : 100% giáo viên tham gia , nếu vắng sẽ không được công nhận BDTX)

- Học sinh nghỉ học

Thứ Ba
(13/03/2018)

- Dạy và học bình thường

- Dạy và học bình thường

- 14h00: HT, TPT, Cô Phương Lan (Tiếng Pháp) : Họp ở PGD

Thứ Tư
(14/03/2018)

- Dạy và học bình thường

- 8h00: PGD+PTC quyết toán tài chính năm 2017 tại trường: Kế toán chuẩn bị

- Dạy và học bình thường

Thứ Năm
(15/03/2018)

- Dạy và học bình thường

- HSG Khối 8: Thi HSG tại trường Nguyễn Chí Diễu

- 7h00: Thầy Thuận , Cô Khánh Anh : Coi thi HSG khối 8 tại trường NCD

- 7h00: Hiệu trưởng tập huấn tại trường Nguyễn Tri Phương

- Dạy và học bình thường

- 14h35: Sinh hoạt tổ CM (Kiểm tra hồ sơ cá nhân, xây dựng chuyên đề kiểm tra, các chủ đề...)

Thứ Sáu
(16/03/2018)

- Dạy và học bình thường

- 8h00: BGH kiểm tra hồ sơ giáo viên (Báo giảng, sổ điểm cá nhân, sổ ghi chép, sổ chủ nhiệm, sổ BDTX...)/ tổ VP: tổng hợp hồ sơ GV, ghi biên bản

- 7h00: Thầy Thuận + Cô Hoàng + Cô Khánh Anh chấm thi HSG Khối 8 tại PGD

- Dạy và học bình thường

Thứ Bảy
(17/03/2018)

- Dạy và học bình thường

- Hạn cuối nộp kinh phí dã ngoại cho Cô An

- Dạy và học bình thường

- 13h15: Tham gia thi Rung chuông vàng Tiếng Pháp tại 11 Đống Đa

(Thành phần: 10 học sinh (Cô Lan điều động) ; lớp 9/1,2 tham gia cỗ vũ: TPT +GVCN; TPT chuẩn bị băng rôn cho trường và hướng dẫn lớp 9/1,2 cỗ vũ và tham gia các trò chơi của khán giả)

Chủ Nhật
(18/03/2018)