Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:24 15/12/2018  

Tuần 51 năm 2018
Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/12/2018)

Đôn tiết (Nếu trời mưa)

GVCN lớp 9/4 gởi giấy mời phụ huynh học sinh để họp Hội đồng kỷ luật

8h00: Họp cốt cán

Dạy và học bình thường

Thứ Ba
(18/12/2018)

Dạy và học bình thường

8h00: Họp Hội đồng kỷ luật học sinh lớp 9/4 (Thành phần: BGH,TPT,TB TTrND,CTCĐ,GVCN,Hội CMHS, Công An + HS + CMHS)

Dạy và học bình thường

Thứ Tư
(19/12/2018)

Dạy và học bình thường

8h00: BGH nhận đề kiểm tra học kỳ 1 tại PGD&SGD

Văn phòng dán danh sách học sinh theo ABC các phòng kiểm tra

Dạy và học bình thường

Thứ Năm
(20/12/2018)

Kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 7 - GDCD 7

Kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 8 - Vật lý 8

Thứ Sáu
(21/12/2018)

Kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 9 - Vật lý 9

Kiểm tra HK1 môn Sử 8 - Sinh 8

Thứ Bảy
(22/12/2018)

Kiểm tra HK1 môn Anh 9 - Sinh 9

Kiểm tra HK1 môn Ngữ văn 6 - GDCD 6

Chủ Nhật
(23/12/2018)

Ngày 24,25/12 : Học bình thường (GVCN thông báo để học sinh đi học - GVBM các môn đã kiểm tra tiến hành trả bài)