Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:34 24/01/2018  

Tuần 4 năm 2018
Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/01/2018)

Dạy và học bình thường

Khối 8 : Lao động tổng vệ sinh (Tổng phụ trách phân công)

Dạy và học bình thường

14h00: Đón đoàn kiểm tra công tác Y tế, vệ sinh môi trường của Thành phố

Thứ Ba
(23/01/2018)

Dạy và học bình thường

7h30: Khám Mắt cho học sinh lớp 6/3 + 6/1(bổ sung)

Dạy và học bình thường

Thứ Tư
(24/01/2018)

Dạy và học bình thường

Tập huấn môn Tin học tại trường Nguyễn Văn Linh (cả ngày): PHT + 3 giáo viên Tin học 

CM bố trí đổi công và học sinh nghỉ nếu có TKB trái buổi

Dạy và học bình thường

Thứ Năm
(25/01/2018)

Dạy và học bình thường

8h30: Họp Chi bộ mở rộng (Chi bộ +TTCM + Kế toán + TB TTr)

Dạy và học bình thường

14h35: Kiểm tra chéo sổ GTGĐ (CM chuẩn bị hồ sơ) (Toàn thể GV)

Thứ Sáu
(26/01/2018)

Dạy và học bình thường

Dạy và học bình thường

Thứ Bảy
(27/01/2018)

Dạy và học bình thường

Dạy và học bình thường

Chủ Nhật
(28/01/2018)

Tham gia văn nghệ MĐMX tại Rạp Hưng Đạo (Cô Hiếu + TPT + Chi đoàn: Hướng dẫn HS tham gia)