In trang

Kết quả “Hội thao nghi thức và chỉ huy đội giỏi” thành phố Huế năm học: 2014-2015
Cập nhật lúc : 20:06 29/03/2015

Kết quả “Hội thao nghi thức và chỉ huy đội giỏi” thành phố Huế năm học: 2014-2015

Kết quả “Hội thao nghi thức và chỉ huy đội giỏi” thành phố Huế năm học: 2014-2015

 

Trong hội thao nghi thức và chỉ huy đội giỏi thành phố Huế, trường THCS Nguyễn Du đã giành được giải khuyến khích Nghi thức Đội.

Một số hình ảnh của Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Du tham gia Hội Thao Nghi Thức Đội Cấp thành phố

 

  • Phần 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Du tham gia Hội Thao Nghi Thức Đội Cấp thành phố