In trang

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TỔ CHỨC HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
Cập nhật lúc : 10:10 16/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 2090/KH-SGDĐT ngày 15/9/2016 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức tập huấn, hội thảo đổi mới tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trường trung học NH 2016-2017;

Thực hiện Kế hoạch số 2090/KH-SGDĐT ngày 15/9/2016 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức tập huấn, hội thảo đổi mới tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trường trung học NH 2016-2017; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NH 2016-2017 của Trường THCS Nguyễn Du; nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Ngày 13 tháng 4 năm 2017 trường THCS Nguyễn Du đã tổ chức Hội thảo về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÈ HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP