Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 17 tháng 09 năm 2019

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu hướng dẫn dạy học mới dành cho giáo viên

Quý thầy cô giáo tải file tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/12bst-_EqmqagYh82bRwGmppwhz7_4YMc?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/12bst-_EqmqagYh82bRwGmppwhz7_4YMc?usp=sharing

Mẫu đề kiểm tra định kì

Quý thầy cô tải mẫu tại đây

Phương án tuyển sinh năm 2015 -2016

THÔNG BÁO Phương án tuyển sinh trung học năm học 2015-2016  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016

Điều lệ trường trung học cơ sở

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Các Biểu mẫu SKKN- Báo cáo thành tích...

  Các Biểu mẫu SKKN- Báo cáo thành tích...   Các Biểu mẫu SKKN- Báo cáo thành tích... Quý Thầy Cô download các mẫu báo cáo thành tích, mẫu SKKN (phía dưới) Quý Thầy Cô download các mẫu báo cáo thành tích, mẫu SKKN...

Kế hoạch cá nhân và kế hoạch tổ năm 2014- 2015

Quý thầy cô giáo tải tài liệu kế hoạch cá nhâ và kế hoạch tổ năm 2014- 2015 có thể tải ở đây

Tài liều bồi dưỡng thường xuyên

Tài liều bồi dưỡng thường xuyên các quý thầy cố tải về. Mật khẩu mở tài liệu: 123456