Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

 » Tài nguyên » Tài liệu

Tài liệu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Mẫu đề kiểm tra định kì

Quý thầy cô tải mẫu tại đây

Phương án tuyển sinh năm 2015 -2016

THÔNG BÁO Phương án tuyển sinh trung học năm học 2015-2016  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016

Điều lệ trường trung học cơ sở

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Kế hoạch cá nhân và kế hoạch tổ năm 2014- 2015

Quý thầy cô giáo tải tài liệu kế hoạch cá nhâ và kế hoạch tổ năm 2014- 2015 có thể tải ở đây

Tài liều bồi dưỡng thường xuyên

Tài liều bồi dưỡng thường xuyên các quý thầy cố tải về. Mật khẩu mở tài liệu: 123456