Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

 » Tài nguyên » Thư viện

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu hướng dẫn dạy học mới dành cho giáo viên

Quý thầy cô giáo tải file tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/12bst-_EqmqagYh82bRwGmppwhz7_4YMc?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/12bst-_EqmqagYh82bRwGmppwhz7_4YMc?usp=sharing

Các Biểu mẫu SKKN- Báo cáo thành tích...

  Các Biểu mẫu SKKN- Báo cáo thành tích...   Các Biểu mẫu SKKN- Báo cáo thành tích... Quý Thầy Cô download các mẫu báo cáo thành tích, mẫu SKKN (phía dưới) Quý Thầy Cô download các mẫu báo cáo thành tích, mẫu SKKN...