Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Tuyển sinh năm học 2018 - 2019
Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của trường THCS Nguyễn Du

  • Lịch thi
    Lịch thi học kì 1 năm học 2016-2017

  • Hội trại
    Trường THCS Nguyễn Du – Tp Huế Tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 86 năm ...

Trang 1/5
1 2 3 4 5