Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 14:51 04/05/2017  

Các biểu mẫu báo cáo và sáng kiến kinh nghiệm

Quý Thầy Cô download các mẫu báo cáo thành tích, mẫu SKKN (phía dưới)

Quý Thầy Cô download các mẫu báo cáo thành tích, mẫu SKKN (phía dưới) 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Báo cáo thành tích và SKKN mỗi thứ 3 bản

- Lao động tiên tiến: Báo cáo thành tích và SKKN mỗi thứ 2 bản

- Hoàn thành nhiệm vụ: Báo cáo thành tích và SKKN mỗi thứ 1 bản

Lưu ý: Tất cả các bản tóm tắt thành tích thi đua, SKKN có đóng bìa.

File 1: Mẫu SKKN. File 2: Mẫu BCTT, Phụ lục 2, Mẫu 3

Tải file 1      Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác