Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 05 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:48 06/03/2015  

Các Biểu mẫu SKKN- Báo cáo thành tích...

Các Biểu mẫu SKKN- Báo cáo thành tích...

Quý Thầy Cô download các mẫu báo cáo thành tích, mẫu SKKN (phía dưới)

Quý Thầy Cô download các mẫu báo cáo thành tích, mẫu SKKN (phía dưới) 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Báo cáo thành tích và SKKN mỗi thứ 3 bản

- Lao động tiên tiến: Báo cáo thành tích và SKKN mỗi thứ 2 bản

- Hoàn thành nhiệm vụ: Báo cáo thành tích và SKKN mỗi thứ 1 bản

- Công đoàn:

     + Liên đoàn lao động Tỉnh: 4 bản

     + Liên đoàn lao động thành phố và Công đoàn GD Tỉnh: 3 bản

     + Công đoàn GD Tp Huế: 2 bản

Lưu ý: Tất cả các bản tóm tắt thành tích thi đua, SKKN có đóng bìa.

File 1: Mẫu SKKN. File 2: Mẫu BCTT cá nhân. File 3: BCTT Công Đoàn

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác