Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 04:47 06/10/2015  

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016

PHÒNG GD & ĐT TP. HUẾ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

 

 

 

I. Đặc điểm, tình hình của nhà trường:

 

1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ cấu tổ chức trong nhà trường:

 

1.1. Tổng số CB, GV, NV toàn trường: 54 người/33nữ (biên chế: 51, hợp đồng: 3) gồm:

 

-       Quản lí: 02  

 

-       Giáo viên tổng phụ trách Đội: 01

 

-       Giáo viên giảng dạy: 42/27nữ ( 01 HĐ)

 

-       Nhân viên: 09/06 nữ ( 02 hợp đồng)

 

1.2. Trình độ đội ngũ (biên chế): 51/32 nữ trong đó:

 

-       Thạc sĩ:          02

 

-       Đại học:         40

 

-       Cao đẳng:      06

 

-       Trung cấp:    03

 

1.3. Cơ cấu tổ chức về chuyên môn:

 

Trường có 5 tổ chuyên môn và 1 tổ Văn phòng

 

  • Tổ chuyên môn gồm:

 

- Tổ Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý - GDCD: 11 người

 

- Tổ Vật lý - Sinh - Hoá - Công nghệ: 10 người (01HĐ)

 

- Tổ Ngoại ngữ : 07 người

 

- Tổ Thể dục- Âm nhạc - Mỹ thuật : 07 người

 

- Tổ Toán - Tin: 10 người

 

     * Văn phòng: giáo vụ, văn thư, kế toán, thư viện, thiết bị, y tế, bảo vệ và tạp vụ: 09 người

 

 

 

1.4. Cơ cấu tổ chức Đảng và các đoàn thể:

 

-       Chi bộ Đảng độc lập gồm 14 đảng viên.

 

-       Công đoàn

 

-       Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đội TNTP Hồ Chí Minh.

 

2. Về số lượng học sinh và cơ cấu lớp học:

 

Tổng số HS toàn trường: 621 học sinh với 19 lớp

 

- Lớp 6: 133 HS /04lớp, trong đó có 4 lớp học 1 ngoại ngữ và 2 lớp học 2 ngoại ngữ

 

- Lớp 7: 168 HS /05 lớp, trong đó có 6 lớp học 1 ngoại ngữ và 2 lớp học 2 ngoại ngữ

 

- Lớp 8: 151 HS /05 lớp, trong đó có 5 lớp học 1 ngoại ngữ và 2 lớp học 2 ngoại ngữ

 

- Lớp 9: 169 HS /05 lớp, trong đó có 3lớp học 1 ngoại ngữ và 2 lớp học 2 ngoại ngữ.

 

3. Về cơ sở vật chất và thiết bị:

 

3.1. Trường có các phòng phục vụ học tập như thư viện, phòng thiết bị - đồ dùng dạy học, phòng Đoàn - Đội. Hệ thống phòng học được bố trí có bàn ghế, bảng viết đầy đủ.  Có các phòng thực hành bộ môn Hóa - Sinh, Lý - Công nghệ, Tin học. Có hệ thống tủ bảo quản các thiết bị đồ dùng dạy học, có hệ thống chiếu sáng, cấp nước, thoát nước theo yêu cầu riêng của từng loại phòng. Cơ sở vật chất khuôn viên nhà trường bố trí đúng quy định, hợp lý.

 

3.2. Trường có đủ phòng dành cho khối hành chính - quản trị gồm: phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng giáo viên, phòng y tế học đường, phòng Đội.

 

3.3. Thiết bị dạy học các bộ môn được mua sắm hằng năm theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ.

 

4. Những thuận lợi và khó khăn:

 

4.1. Những thuận lợi cơ bản:

 

- Chi bộ Đảng thống nhất cao về các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhà trường. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Liên Đội đã thể hiện tích cực vai trò của mình, cùng nhà trường thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

 

- Tập thể CBGVNV có trình độ đào tạo chuẩn và năng lực chuyên môn vững vàng, đặc biệt luôn có ý thức đoàn kết, nêu cao trách nhiệm với nhà trường, với đồng nghiệp, học sinh. Các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền và ngành giáo dục thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên giúp đỡ nhà trường về mọi mặt. Các cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể, Hội cha mẹ HS luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong mọi hoạt động.

 

- Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng cao (không có môn nào dưới mặt bằng chất lượng của Thành phố)

 

4.2. Một số khó khăn:

 

- Một số phòng chức năng còn thiếu và chưa hoàn chỉnh. Trường học được tổ chức dạy học ở hai cơ sở khác nhau nên không thuận tiện cho giáo viên và học sinh

 

- Trường chưa có sân chơi bãi tập ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động TDTT và giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 

- Điều kiện kinh tế của một số phụ huynh HS còn khó khăn ít quan tâm đến việc học tập của con em đã làm cho phương pháp giáo dục của giáo viên trong nhà trường gặp trở ngại trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

II. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016:

 

Căn cứ công văn số 4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016;

 

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

 

Căn cứ công văn số 2136/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;

 

Căn cứ công văn số 1003/PGD&ĐT-THHC ngày 24/8/2015 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc Tổng kết năm học 2014- 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015- 2016,

 

Căn cứ công văn số 1145/PGD&ĐT-PT ngày 18/9/2015 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc hướng nhiệm dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 cấp THCS,

 

Trường trung học cơ sở Nguyễn Du thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2015-2016  như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động của ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011- 2015”. 

 

3. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) và học sinh (HS)

 

4. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà trường   theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của CBQL và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

 

5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học (PPDH) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của HS; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực HS; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) của HS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) và truyền thông trong dạy và học.

 

6. Tập trung phát triển đội ngũ GV và CBQL giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực HS; năng lực đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của GV chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, của gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho HS.

 

7. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tổ chức tốt việc dạy học môn Tiếng Anh ở khối 6 học chương trình Tiếng Anh mới hệ 10 năm. Tiếp tục tham gia các chương trình bồi dưỡng GV Tiếng Anh theo khung chuẩn năng lực ngôn ngữ Châu Âu.

 

8. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà và HS giỏi- HS năng khiếu.

 

9. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thực hiện tốt công tác KĐCL

 

 

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục.

 

1. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

 

1.1. Về thực hiện kế hoạch thời gian năm học:

 

- Ngày tựu trường:           15/8/2015.

 

- Ngày bắt đầu năm học: 17/8/2015.

 

- Ngày khai giảng:           05/9/ 2015.

 

- Kết thúc học kì I muộn nhất vào ngày 29/12/2015.

 

           - Kết thúc học kì II muộn nhất vào ngày 25/5/2016.

 

- Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2016.

 

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2016.

 

- Thời gian thực học: 37 tuần, trong đó học kì I là 19 tuần, học kì II là 18 tuần. Có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực HS của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của HS.

 

- Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định chung.

 

1.2. Nhà trường tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn, GV được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, GV phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

 

1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ chuyên môn, GV tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng.

 

2. Về dạy học 2 buổi/ngày.

 

  Trường phấn đấu đầu tư cơ sở vật chất, bố trí và huy động được các điều kiện một cách tốt nhất để đảm bảo có 8 lớp được dạy học hai buổi ngày. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày được hiện đúng tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 592/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2014 của Sở GD&ĐT và Công văn số 472/PGDĐT-PT ngày 27/5/2014 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS. Kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo Công văn liên ngành số 1790/HD-LN GDĐT-TC ngày 20/7/2015 của Sở GD&ĐT và Sở Tài chính về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập.

 

3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

 

3.1. Đối với môn Tiếng Anh

 

- Triển khai mở rộng dạy chương trình thí điểm ở lớp 6 với tổng số 133 học sinh/ 4 lớp.  Lưu ý tăng cường tổ chức phụ đạo kỹ năng nghe, nói.

 

- Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT. Tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với HS lớp 9 tham gia chương trình thí điểm tiếng Anh.

 

- Các khối lớp còn lại thì tiếp tục thực hiện việc dạy học ngoại ngữ như hướng dẫn năm học 2010- 2011; đồng thời tích cực chuẩn bị điều kiện về CSVC, đội ngủ để tiếp tục dạy theo chương trình mới trong những năm tiếp theo

 

3.2. Đối với môn tiếng Pháp

 

Trường thực hiện dạy chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 2 ở 8 lớp trên cả bốn khối. Triển khai thực hiện Quyết định 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

 

Để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn ngoại ngữ,  trường sẽ trang bị những phương tiện dạy học cần thiết tối thiểu để thể hiện các hoạt động trong các giờ dạy, bắt buộc có đủ băng tiếng sử dụng cho các bài tập luyện nghe, rèn luyện cho HS đủ 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết; tăng cường UDCNTT trong soạn, giảng để HS tiếp thu dễ dàng và hứng thú hơn trong giờ học; chú trọng hướng dẫn HS sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, vui chơi, giải trí, tổ chức câu lạc bộ, thi hùng biện … nhằm tăng cường rèn luyện đủ 4 kĩ năng, nhất là kĩ năng nghe và nói.

........................... mời quý thầy cô tải file đầy đủ

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác