Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 19 tháng 02 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 04:47 06/10/2015  

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016

PHÒNG GD & ĐT TP. HUẾ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

 

 

 

I. Đặc điểm, tình hình của nhà trường:

 

1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ cấu tổ chức trong nhà trường:

 

1.1. Tổng số CB, GV, NV toàn trường: 54 người/33nữ (biên chế: 51, hợp đồng: 3) gồm:

 

-       Quản lí: 02  

 

-       Giáo viên tổng phụ trách Đội: 01

 

-       Giáo viên giảng dạy: 42/27nữ ( 01 HĐ)

 

-       Nhân viên: 09/06 nữ ( 02 hợp đồng)

 

1.2. Trình độ đội ngũ (biên chế): 51/32 nữ trong đó:

 

-       Thạc sĩ:          02

 

-       Đại học:         40

 

-       Cao đẳng:      06

 

-       Trung cấp:    03

 

1.3. Cơ cấu tổ chức về chuyên môn:

 

Trường có 5 tổ chuyên môn và 1 tổ Văn phòng

 

  • Tổ chuyên môn gồm:

 

- Tổ Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý - GDCD: 11 người

 

- Tổ Vật lý - Sinh - Hoá - Công nghệ: