Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 21:44 13/04/2016  

Lịch kiểm tra học kì 2 các môn do Phòng giáo dục ra đề

Lịch kiểm tra học kì 2 các môn do Phòng giáo dục ra đề

*Đối với lớp 9

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ  phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Thời gian làm bài

Sáng 26/4/2016

Ngữ văn

Vật lí

7g30

9g 30

7g35

9g 35

90 phút

45 phút

Sáng 28/4/2016

Lịch sử

Sinh học

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

Sáng 04/5/2016

Toán

Tiếng Anh

7g30

9g30

7g35

9g35

90 phút

45 phút

Sáng 06/5/2016

Địa lí

Hóa học

7g30

9g00

7g35

9g05

45phút

45 phút

 

*Đối với lớp 8

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Thời gian làm bài

Chiều 26/4/2016

Ngữ văn

Vật lí

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Chiều 28/4/2016

Lịch sử

Sinh học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

Chiều 04/5/2016

Toán

Tiếng Anh

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Chiều 06/5/2016

Địa lí

Hóa học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

 

*Đối với lớp 7

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

Sáng 27/4/2016

Ngữ văn

GDCD

7g30

9g30

7g35

9g35

90 phút

45 phút

Sáng 29/4/2016

Lịch sử

Sinh học

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

Sáng 05/5/2016

Toán

Tiếng Anh

7g30

9g30

7g35

9g35

90 phút

30 phút

Sáng 07/5/2016

Địa lí

Vật lí

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

 

 *Đối với lớp 6

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

Chiều 27/4/2016

Ngữ Văn

GDCD

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Chiều 29/4/2016

Lịch sử

Sinh học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

Chiều 05/5/2016

Toán

Tiếng Anh

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

30 phút

Chiều 07/5/2016

Địa lí

Vật lí

13g30

14g55

13g35

15g00

45phút

45 phút

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác