Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:25 22/12/2016  

Lịch thi

Lịch thi học kì 1 năm học 2016-2017

 Lịch kiểm tra học kì 1 năm học 2016-2017

 *Đối với lớp 9:

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

 

Ngữ văn

7g30

7g35

90 phút

 

Sáng 20/12/2016

Vật lí

9g45

9g50

45 phút

 

Ngoại ngữ 1

7g30

7g35

45 phút

Sáng 21/12/2016

Sinh học

9g00

9g05

45 phút

 

Toán

7g30

7g35

90 phút

Sáng 22/12/2016

Lịch sử

9g45

9g50

45 phút

 

Địa lí

7g30

7g35

45phút

Sáng 23/12/2016

Hóa học

9g00

9g05

45 phút

 

*Đối với lớp 8:

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

Chiều 20/12/2016

Ngữ văn

Vật lí

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phứt

Chiều 23/12/2016

Lịch sử

Sinh học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

Chiều 27/12/2016

Toán

Tiếng Anh

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

30 phút

Chiều 28/12/2016

Địa lí

Hóa học

13g30

14g55

13g35

15g00

45 phút

45 phút

 

*Đối với lớp 7:

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

Chiều 21/12/2016

Ngữ văn

GDCD

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Sáng 26/12/2016

Địa lí

Vật lí

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

Sáng 27/12/2016

Toán

Tiếng Anh

7g30

9g45

7g35

9g50

90 phút

30 phút

Sáng 29/12/2016

 

Lịch sử

Sinh học

7g30

9g00

7g35

9g05

45 phút

45 phút

 * Đối với lớp 6

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

Chiều 22/12/2016

Ngữ Văn

GDCD

13g30

15g40

13g35

15g45

90 phút

45 phút

Chiều 26/12/2016

Địa lí

 Vật lí

13g30

14g55

I3g35

13g

45 phút

45 phút

Sáng 28/12/2016

 

Toán

Tiếng Anh

7g30

9g45

13g35

15g00

90 phút

30 phút

Chiều 29/12/2016

Lịch sử

Sinh học

13g30

14g55

13g35

15g00

4 5 phút

45 phút

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác