Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:31 09/05/2015  

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH VÀ PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015

1.BIỂU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN - NĂM HỌC 2014-2015 2. PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Quý thầy cô tải mẫu báo cáo tại đây:

1.BIỂU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN - NĂM HỌC 2014-2015

2. PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN


GHI CHÚ: Giáo viên, nhân viên làm mỗi loại 02 bộ (riêng báo cáo thành tích có làm giấy bìa đóng thành tập)   

              Giáo viên, nhân viên có đăng kí chiến sĩ thi đua cấp cơ sở làm báo cao thành tích 03 bộ có đóng bìa

              Giáo viên, nhân viên có đăng kí chiến sĩ thi đua cấp cơ sở làm SKKN 04 bộ có đóng bìa

Tải file 1      Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác