Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 05 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:35 08/11/2013  

Thông báo về việc nhập lịch báo giảng


Thông báo về việc nhập lịch báo giảng

Thông báo về việc nhập lịch báo giảng

Tuần 1 của trường là tuần 34 của năm 2013

Tuần 2 của trường là tuần 35 của năm 2013

..

Vậy đề nghị quý thầy cô điều chỉnh lại cho khớp với tuần của trường và tuần của năm

Chưa có bình luận nào cho bài viết này



Các tin khác