Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 20:40 16/04/2016  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015- 2016

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015- 2016

 

 

KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2015- 2016

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Môn

Đơn vị

Điểm thi

Đạt giải

1

249

Dương Thị Vân

Anh

5/20/2001

Hóa Học

Nguyễn Du

5.00

Công nhận

2

617

Phan Thanh

Ân

5/9/2001

Tiếng Anh

Nguyễn Du

7.55

Nhì

3

668

Trần Ngọc Thùy

Ngân

1/8/2001

Tiếng Anh

Nguyễn Du

6.25

Công nhận

4

700

Hồ Thị Thanh

Thanh

11/9/2001

Tiếng Anh

Nguyễn Du

7.60

Nhì

5

734

Trần Thị Ái

Vân

1/28/2001

Tiếng Anh

Nguyễn Du

6.05

Công nhận

6

770

Lê Đình Hoàng

Lâm

6/3/2001

Sinh Học

Nguyễn Du

5.00

Công nhận

7

774

Phạm Thị Diệu

Loan

9/18/2001

Sinh Học

Nguyễn Du

5.25

Công nhận

8

780

Hồ Thị Thảo

My

1/3/2001

Sinh Học

Nguyễn Du

5.00

Công nhận

9

889

Trần Tiến

Huy

8/5/2001

Địa Lý

Nguyễn Du

5.50

Công nhận

10

947

Nguyễn Đoàn Tịnh

Tâm

5/19/2001

Địa Lý

Nguyễn Du

5.00

Công nhận

11

1027

Trần Thị Thu

Hiền

7/13/2001

Tin Học

Nguyễn Du

7.75

Nhì

12

1028

Ngô Quốc

Hiếu

6/4/2001

Tin Học

Nguyễn Du

5.50

Công nhận

KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Môn

Đơn vị

Đạt giải

11

Trần Thị Thu

Hiền

7/13/2001

Tin Học

Nguyễn Du

BA

12

Ngô Quốc

Hiếu

6/4/2001

Tin Học

Nguyễn Du

BA

 

KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2015- 2016


STT

Họ và tên

Ngày sinh

Môn

Đơn vị

Điểm

Công nhận
và đạt giải

1

Nguyễn Nữ Kim

Ngân

8/14/2002

Ngữ Văn

Nguyễn Du

5.00

Công nhận

2

Nguyễn Thùy

Trang

5/11/2002

Ngữ Văn

Nguyễn Du

5.00

Công nhận

3

Phan Thị Thúy

Hiền

1/10/2002

Lịch Sử

Nguyễn Du

6.75

Ba

4

Trần Thị Ngọc

Uyên

6/2/2002

Lịch Sử

Nguyễn Du

5.75

Công nhận

5

Nguyễn Phan Thảo

Nhi

9/2/2002

Vật Lý

Nguyễn Du

6.00

Công nhận

6

Phan Thị Thúy

Hiền

1/10/2002

Tiếng Anh

Nguyễn Du

5.60

Công nhận

7

Ngô Nguyễn Thành

Thắng

1/31/2002

Tiếng Anh

Nguyễn Du

7.20

Ba

8

Phạm Cát

Tường

12/24/2002

Tiếng Anh

Nguyễn Du

6.50

Ba

9

Quách Tịnh

Văn

11/20/2002

Tiếng Anh

Nguyễn Du

5.70

Công nhận

10

Thái Thị Ngọc

Thảo

6/21/2002

Địa Lý

Nguyễn Du

5.00

Công nhận

11

Nguyễn Đăng

Khoa

4/29/2002

Tin Học

Nguyễn Du

9.00

Nhất

12

Hoàng Nhật Bảo

Long

1/7/2002

Tin Học

Nguyễn Du

9.50

Nhất

TỔNG HỢP TOÀN ĐOÀN CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2015- 2016 ĐẠT GIẢI BA LƠP 8, GIẢI BA LỚP 9, TOÀN ĐOÀN ĐẠT KHUYẾN KHÍCH

KẾT QUẢ KỲ THI  CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015- 2016

Stt

TT

Họ tên

Ngày sinh

Môn thi

ĐTC/20

Trường

Giải

1

35

Dương Thị Vân Anh

20/05/2001

Hoá học

15.25

THCS Nguyễn Du

Ba

2

76

Hồ Thị Thanh Thanh

09/11/2001

Tiếng Anh

11.7

THCS Nguyễn Du

K.Khích

3

7

Trần Thị Thu Hiền

13/07/2001

Tin học

16.5

THCS Nguyễn Du

Nhì

KẾT QUẢ KỲ THI  CẤP TỈNH GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET VIOLYMPIC CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Khối

Trường

Điểm

Thời gian

Giải

1

40148170

Ngô Hải

10

10

2001

9

Trường THCS Nguyễn Du

170

54'47

K.Khích

KẾT QUẢ KỲ THI  CẤP THÀNH PHỐ TIẾNG ANH (IOE) NĂM HỌC 2015- 2016

TT Số ID Họ và tên Trường THCS Khối Giải Ghi chú
1 1226794231 Dương Hoàng Nhật  Châu Nguyễn Du 6 Ba  
2 1223377800 Ngô Nguyễn Thành  Thắng Nguyễn Du 8 Ba  
3 1229104014 Phan Thanh  Ân Nguyễn Du 9 Ba  
4 1210062042 Phan Thành  Hưng Nguyễn Du 9 Ba  

KẾT QUẢ KỲ THI  CẤP TỈNH TIẾNG ANH (IOE) NĂM HỌC 2015- 2016

TT Số ID Họ và tên Trường THCS Khối Giải Ghi chú
178 1229104014 Phan Thanh  Ân Nguyễn Du 9 Khuyến khích  
Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác